Türkçe’de Tek Kelimeyle ya da Her Zaman Aynı Kelimeyle Karşılanamayan İngilizce Kelimeler

İngilizce’de bazı kelimelerin arkasında yatan zihinsel mananın Türkçe’de yerleşmiş tam karşılığı olmaması, bağlam yapısına dair iki dil arasında farklılık ya da başka sebeplerden dolayı bazı İngilizce kelimelerin Türkçe’de tek kelimeyle ya da farklı metinlerde tutarlı olarak aynı kelimeyle ifade edilmesinde bazen zorluklar yaşanır. Aynı durum elbette Türkçe’den İngilizce’ye tercümelerde de yaşanabilir. Aşağıdaki tabloda bazı örnekler verilmiştir.

İngilizce tanımı Türkçe tanımı Türkçe'de kullanılan kelimeler Bu manayı karşılamak için türetilmiş kelime Yeni anlam yüklenmiş mevcut kelime
handle to pick up, touch, lift, hold or move (with the hands) bir cismi (elle) seçerek almak, tutmak, kaldırmak, taşımak veya ona dokunmak tutmak * taşımak ve kaldırmak * (hakkında) işlem yapmak elleçlemek -
available present and ready for use * at hand * accessible * capable of being gotten * obtainable mevcut ve kullanıma hazır * el altında * erişilebilir * müsait * kullanılabilir elverişli * kullanılabilir * müsait * mevcut * kullanıma sunulmuş - -
across on * at * from the other side of * so as to cross * through * from one side of to the other * into contact with üzerinde(n) * üstünde(n) * boylu boyunca * çaprazlamasına üzerinde(n) * üstünde(n) * boylu boyunca * çaprazlamasına * boylamasına - -

Sonuç

Bu kelimelerin tercümesinin kısa tutulabilmesi için:

  • yeni kelimeler türetilebilir,
  • eskiden beri kullanılagelen kelimelere yeni anlamlar yüklenebilir ve/veya
  • bağlam göz önünde bulundurularak en uygun tercüme yapılır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.